20 April 2010

Notis Tuntutan Pinjaman Pelajaran / Biasiswa MARA

Peminjam yang disenaraikan dan masih belum membuat sebarang pembayaran balik pinjaman pelajaran / biasiswa MARA adalah dikehendaki menghubungi Bahagian Kawalan Kredit MARA seperti alamat dan nombor telefon/faks di bawah untuk berunding bagi menyelesaikan hutang pinjaman pelajaran / biasiswa MARA.

Ibu Pejabat MARA,
Unit Pusat Perkhidmatan Pelanggan,
Bahagian Kawalan Kredit,
Tingkat 3.
no. telefon : 03-26986448, 03-26927700, 03-26981472,
03-26903946 / 86 / 88 / 90 / 91
no. faks : 03-2698 1481
email : informasi bkk@mara.gov.my

No comments:

Post a Comment