09 July 2009

PINJAMAN PELAJARAN

Pinjaman pelajaran yang disediakan untuk pelajar institusi pengajian tinggi adalah hanya untuk institusi swasta (IPTS) yang ditaja sahaja. Terdapat dua jenis pinjaman iaitu pinjaman pendahuluan dan pinjaman penuh.
Permohonan pinjaman pendahuluan boleh dibuat selewat-lewatnya dua minggu selepas tarikh pendaftaran kolej.
Borang pinjaman boleh didapati di kaunter Pejabat MARA Daerah atau Pejabat MARA Negeri. Borang pinjaman pendahuluan yang telah lengkap perlu dihantar ke Pejabat MARA Daerah bagi proses ulasan dan sokongan. Bagi permohonan pinjaman penuh, borang yang telah lengkap perlu dihantar terus ke Bahagian Penganjuran Pelajaran Ibu Pejabat MARA.
Bagi pelajar IPTA, hanya pelajar sedia ada sahaja yang layak memohon pinjaman pelajaran. Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui talian 03-55194033 (Bahagian Latihan Dan Pendidikan) Pejabat MARA Negeri Selangor.